Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Facultatea de Ştiinţe Juridice (DREPT)

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE JURIDICE (DREPT)


DECAN : Prof.univ.dr. TUDOR AMZA Acces DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE JURIDICE (DREPT)

PRODECAN : Conf.univ.dr. IFRIM ION

Director de Departament : Conf.univ.dr. LOREDANA PĂDURE
Director de Departament ID: Lect.univ.dr.ing. EUGEN CORNEL

 

Contact - FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE
 • Drept
 • +4 021-323.55.88 (învățământ ZI) 
 • +4 031-432.89.90 (învățământ ID)
 • drept @ hyperion.ro
 • support @ id-hyperion.ro
Programe de Studiu (Specializări)
LICENŢĂ MASTERAT

DREPT

ZI, 4 ani (Acreditată),    I.D.: 4 ani (Autorizare provizorie)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxe de şcolarizare (anul I, 2022-2023):

ZI: 4000 Lei / an

ID: 4200 Lei / an

DREPTUL PENAL AL AFACERILOR

ZI, 3 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de școlarizare (anul I, 2022-2023):

1900 Lei / semestru

PLATA RATELOR TAXEI DE ȘCOLARIZARE

IMPORTANT 

         În urma evaluării Facultăţii de Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii Hyperion Bucureşti, Consiliul ARACIS a acordat în şedinţa din 27 aprilie 2017 calificativul Incredere programului de studii Drept (forma ZI) din cadrul facultății noastre, iar în ședința din 24 mai 2018, calificativul de Autorizare a programului de studii Drept (forma IDînvățământ la distanță), cu posibilitatea susținerii examenului de licență în cadrul facultății noastre.


Începând cu 06 Iunie anul curent, înscrierile au loc de Luni până Vineri, între orele 09:00 - 17:00, iar începând din luna Iulie și Sâmbătă-Duminică între orele 10:00 - 14:00, la Secretariatul General al Universităţii, Calea Călăraşilor nr. 169, sectorul 3, Bucureşti, sau completând FORMULARUL ONLINE DE ÎNSCRIERE la adresa web admitere.hyperion.ro 

Înscrierea online este validă numai cu atașarea dovezii achitării taxei de inscriere în valoare de 150 lei (fotocopie sau scan chitanță, OP), în contul Universității Hyperion, IBAN: RO48 RNCB 0074 0292 1590 0001, BCR sector 3.

Telefoane: 021-327.44.64, 021-327.44.65, 021-321.46.67. Fax: 021-321.62.96
E-mail: rectorat @ hyperion . ro

Acte necesare pentru admitere

Dosarul de înscriere la Universitatea Hyperion trebuie să cuprindă:

 • Diploma de bacalaureat (în original + copie xerox) sau adeverinţă eliberată de liceu (în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile din 2020 în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);
 • Certificat de naştere, în original + copie xerox;
 • Certificat de căsătorie, în original + copie xerox (pentru candidatele căsătorite);
 • CI/BI, în original + copie xerox;
 • Adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, în original;
 • 3 fotografii color tip buletin;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (150 lei), eliberata de casierie, parter, corp B;
 • Cerere tip de înscriere.

*Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

 


CONSILIUL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE JURIDICE

 

Prof.univ.dr. AMZA TUDOR - Decan

Conf.univ.dr. IFRIM ION - Prodecan

Conf.univ.dr. ŢARCĂ ŞTEFAN

Lector univ.dr. PĂDURE LOREDANA

Lector univ.dr. CĂLINOIU EDUARD

Lector univ.dr. ŢĂRANU DANIELA

Asistent univ.dr. GIURCĂ BOGDAN

BUDA I. CIRPIAN MARIUS - student anul II

MUNTEANU F. BIANCA IONELA - studentă anul III

 

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...