Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Facultatea de Ştiinţe Economice

DECAN al facultăţii : Conf.univ.dr. CARMEN UZLĂU PRODECANI : Conf.univ.dr. CEZAR BRAICU
                        Lect.univ.dr. MIHAELA MARCU

Director de Departament : Conf.univ.dr. CRISTINA BURGHELEA                  Lista cadre didactice       

Director de Departament ID : Conf.univ.dr. GELU CRISTIAN SABĂU

Contact - FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
 • Afaceri internaţionale
 • Contabilitate şi informatică de gestiune
 • Economia comerţului, turismului şi serviciilor
 • Finanţe şi bănci
 • Management
 • +4 021-323.72.87
 • fse.secretariat @ hyperion.ro

ACCES SITE FACULTATE Științe Economice (ZI)

ACCES Portal ID - FACULTATE Științe Economice (ID)


Programe de Studiu (Specializări)
LICENŢĂ MASTERAT

AFACERI INTERNAŢIONALE

ZI, 3 ani (Acreditată),     I.D.: 3 ani (Acreditată)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de şcolarizare (anul I, 2022-2023):

ZI: 3500 Lei / an

ID: 3500 Lei / an

Mai multe despre A.I.


CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

ZI, 3 ani (Acreditată),     I.D.: 3 ani (Acreditată)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de şcolarizare (anul I, 2022-2023):

ZI: 3200 Lei / an

ID: 3400 Lei / an

Mai multe despre C.I.G.


ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

ZI, 3 ani (Acreditată),     I.D.: 3 ani (Acreditată)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de şcolarizare (anul I, 2022-2023):

ZI: 3500 Lei / an

ID: 3500 Lei / an

Mai multe despre E.C.T.S.


FINANŢE ŞI BĂNCI

ZI, 3 ani (Acreditată),     I.D.: 3 ani (Acreditată)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de şcolarizare (anul I, 2022-2023):

ZI: 3200 Lei / an

ID: 3400 Lei / an

Mai multe despre F.B.


MANAGEMENT

ZI, 3 ani (Acreditată),     I.D.: 3 ani (Acreditată)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de şcolarizare (anul I, 2022-2023):

ZI: 4000 Lei / an

ID: 4000 Lei / an

Mai multe despre MAN

GUVERNANȚĂ ECONOMICĂ EUROPEANĂ

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de școlarizare (anul I, 2022-2023):

1800 Lei  / semestru


LEADERSHIP ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de școlarizare (anul I, 2022-2023):

2000 Lei / semestru


LEADERSHIP ŞI CONSULTANȚĂ ÎN AFACERILE COMERCIALE INTERNAȚIONALE

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de școlarizare (anul I, 2022-2023):

1800 Lei / semestru


AUDIT FINANCIAR-CONTABIL ŞI CONSILIERE

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de școlarizare (anul I, 2022-2023):

1900 Lei / semestru

Master recunoscut de:
Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR)


MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de școlarizare (anul I, 2022-2023):

1800 Lei / semestru


 

 Consiliul facultăţii  - 18 membrii cadre didactice si 5 studenti:

Cadre didactice:

 1. Prof.univ.dr. Gheorghiu Anca
 2. Prof.univ.dr. Bălan Mariana
 3. Conf.univ.dr. Uzlău Carmen
 4. Conf.univ.dr. Ene Corina
 5. Conf.univ.dr. Burghelea Cristina
 6. Conf.univ.dr. Braicu Cezar
 7. Lect.univ.dr. Paschia Liliana
 8. Lect.univ.dr. Boboc Luminița
 9. Lect.univ.dr. Pârcălabu Dominica Doina
 10. Lect.univ.dr. Cristea Andrei - Mihai
 11. Lect.univ.dr. Popa Suzana
 12. Lect.univ.dr. Țăranu Șerban
 13. Asist.univ.dr. Tudurachi Ciprian

Studenți:

 1. Milca (Ciucioi) Ana Maria
 2. Dîrjan Ana
 3. Mîndru Roman
 4. Cornoiu Lavinia
 5. Dobre Andreea Viktorya

PLATA RATELOR TAXEI DE ȘCOLARIZARE

Începând cu 06 Iunie anul curent, înscrierile au loc de Luni până Vineri, între orele 09:00 - 17:00, iar începând din luna Iulie și Sâmbătă-Duminică între orele 10:00 - 14:00, la Secretariatul General al Universităţii, Calea Călăraşilor nr. 169, sectorul 3, Bucureşti, sau completând FORMULARUL ONLINE DE ÎNSCRIERE la adresa web admitere.hyperion.ro 

Înscrierea online este validă numai cu atașarea dovezii achitării taxei de inscriere în valoare de 150 lei (fotocopie sau scan chitanță, OP), în contul Universității Hyperion, IBAN: RO48 RNCB 0074 0292 1590 0001, BCR sector 3.

Telefoane: 021-327.44.64, 021-327.44.65, 021-321.46.67. Fax: 021-321.62.96
E-mail: rectorat @ hyperion . ro

Acte necesare pentru admitere

Dosarul de înscriere la Universitatea Hyperion trebuie să cuprindă:

 • Diploma de bacalaureat (în original + copie xerox) sau adeverinţă eliberată de liceu (în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile din 2020 în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);
 • Certificat de naştere, în original + copie xerox;
 • Certificat de căsătorie, în original + copie xerox (pentru candidatele căsătorite);
 • CI/BI, în original + copie xerox;
 • Adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, în original;
 • 3 fotografii color tip buletin;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (150 lei), eliberata de casierie, parter, corp B;
 • Cerere tip de înscriere.

*Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

 


Lista cadrelor didactice care predau la Facultatea de Ştiinţe Economice

LUCIAN LIVIU ALBU

Academician
Profesor Universitar Doctor

Specializarea: Planificare cibernetică
Doctor în Economie

Anca Gheorghiu

ANCA GHEORGHIU

Profesor Universitar Doctor, Inginer
Specializarea: Evaluarea întreprinderii, Econofizică,
Fizică tehnologică
Doctor în Management,
Doctor în Fizică

Prof. Sorin Briciu

 

SORIN BRICIU 

Profesor Universitar Doctor
Specializarea: Contabilitate managerială,
Contabilitate şi control de gestiune,
Audit financiar
Doctor în Contabilitate

 

 

IONUŢ PURICA

Profesor Universitar Doctor Inginer
Specializare: Inginerie energetică
Doctor în Economie,
Doctor în Inginerie energetică

Corina-Maria ENE

CORINA-MARIA ENE
PRORECTOR

Conferenţiar Universitar Doctor
Specializare: Finanţe-asigurări
Doctor în Economie

Mariana Bălan

MARIANA BĂLAN

Profesor Universitar Doctor
Specializare: Matematică, Economie
Doctor în Matematică
Doctor în Economie

 Carmen Uzlău

CARMEN UZLĂU
DECAN

Conferenţiar Universitar Doctor
Specializare: Ştiinţe  juridice - Drept
Doctor în Economie
Doctor în Drept

Prof.univ.dr. Dorel Bahrin

DOREL BAHRIN

Profesor universitar doctor
Specializare: Ştiinţe politice, Leadership
Doctor în Știinţe militare

GEORGETA BĂRBULESCU

Profesor emerit,
Conferenţiar Universitar Doctor

Specializare: Chimie, Economie
Doctor în Economie

 Mihaela Dimitrescu

 

MIHAELA DIMITRESCU

Conferenţiar  Universitar Doctor
Specializare: Finanţe-contabilitate
Doctor în Economie

 

 

CEZAR BRAICU
PRODECAN

Conferenţiar Universitar Doctor
Specializare: Management şi ingineria sistemelor tehnologice
Doctor în Management

 

ANDA GHEORGHIU

Conferenţiar Universitar Doctor
Specializare: Finanţe-contabilitate
Doctor în Relaţii Economice Internaţionale

IULIAN PANAIT

Conferenţiar Universitar Doctor
Specializare: Bănci şi burse de valori
Doctor în Economie

 

NICOLAE MIHĂILESCU

Conferenţiar Universitar Doctor
Specializare: Statistică şi planificare economică
Doctor în Economie

 

 

 

CRISTINA BURGHELEA

Conferenţiar Universitar Doctor
Specializare: Relaţii economice internaţionale
Doctor în Economie
Doctor în Agronomie

 

  Marius Voicilaș

DAN MARIUS VOICILAŞ 

Conferenţiar Universitar Doctor
Specializare: Economia produselor alimentare
Doctor în Economie

SUZANA POPA

Conferenţiar Universitar Doctor
Specializare: Relații Economice Internaționale

Doctor în Cibernetică și Statistică Economică

Nicoleta Gudănescu

NICOLETA GUDĂNESCU

Conferenţiar Universitar Doctor
Specializare: Management

Doctor în Management

Aurelian Ionescu   

AURELIAN IONESCU

Conferențiar Universitar Doctor
Specializare: Contabilitate

Doctor în Contabilitate

 Radu Bucea  

RADU BUCEA MANEA TONIS

Conferențiar Universitar Doctor
Specializare: 
Informatică
Doctor în Informatică economică

NICULAE CHIFAN

Conferenţiar universitar doctor
Specializare: Matematică
Doctor în Matematică

 Domnica Pârcălabu  

DOMNICA DOINA PÂRCĂLABU 

Lector Universitar Doctor
Specializare: 
Planificare şi Cibernetică economică
Doctor în Economie

  

 

LUMINIŢA BOBOC

 

Lector Universitar Doctor
Specializare: Geografia turismului
Doctor în Geografie

 

MARCU MIHAELA

PRODECAN

Lector Universitar Doctor
Specializare: Marketing
Doctor în Marketing

 Cristian Dumitrescu

CRISTIAN DUMITRESCU

Lector Universitar Doctor
Specializare: Ştiinţe Juridice şi Administrative
Doctor în Economie

SERBAN ALEXANDRU ŢĂRANU

Lector Universitar Doctor
Specializare: Management
Doctor în Management

Liliana Paschia

 

LILIANA PASCHIA

 

Lector Universitar Doctor
Specializare: Contabilitate

Doctor în Contabilitate
 

PAULA ANGELA CHIRCĂ

Lector Universitar Doctor
Specializare: Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Doctor în Contabilitate

 

ANDREI – MIHAI CRISTEA

Lector universitar doctor
Specializare: Relaţii economice internaţionale
Doctor în Contabilitate

CRISTIAN – ŞTEFAN CRĂCIUN

Lector universitar doctor
Specializare: Managementul calităţii
Doctor în Management

Adrian Costescu

ADRIAN COSTESCU

Lector Universitar Doctor
Specializare: 
Automatică şi Informatică Aplicată
Doctor în Fizică
Doctor în Ştiinţe şi Tehnologii

Eugen Cornel, Ph.D

EUGEN CORNEL

Lector Universitar Doctor
Specializare: 
Automatică şi Informatică Aplicată
Doctor în Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii

Anca Cristea

ANCA CRISTEA

Lector Universitar Doctor
Specializare: 
Finanţe
Doctor în Economie

Luminița Ciocan

LUMINIŢA CIOCAN

Lector Universitar Doctor

Specializare: Ştiinţe Sociale, Filosofie
Doctor în Economie

       

LAURA VLĂDUCĂ

Lector Universitar Doctor
Specializare: 
Ştiinţe Juridice
Doctor în Economie

Sorina Georgescu
 

 

SORINA GEORGESCU

Lector Universitar Doctor
Specializare: 
Limba engleză
Doctor în Filologie

MARIA CIUPAC – ULICI

Lector universitar doctor
Specializare: Finanţe
Doctor în Finanţe

CRISTINA PASCU

Lector Universitar Doctor
Specializare: Limba Germană
Doctor în Filologie

Irina Bakhaya

IRINA BAKHAYA

Lector Universitar Doctor
Specializare: Drept, Filologie
Doctor în OPSN

 

ALEXANDRA ENESCU

Lector universitar doctor
Specializare: Sociologie
Doctor în Sociologie

 

ANDREI SIMIONESCU – PANAIT

 

Lector universitar doctor
Specializare: Filosofie
Doctor în Filosofie

 

   

LAVINIA ŢÂNCULESCU

Lector universitar doctor
Specializare: Psihologie organizaţională
Doctor în Psihologie

Ciprian Tudurachi

CIPRIAN TUDURACHI

Asistent Universitar Doctor
Specializare: Management

Doctor în Management

Daniel Belingher

DANIEL BELINGHER

Asistent
Specializare: 
Teoria crizelor, Politicile macroeconomice și modelarea cantitativă
Doctor în Economie

   

ADRIANA STURZOIU

Asistent universitar doctor
Specializare: Economie şi afaceri internaţionale
Doctor în Economie

       
 

Secretariat Departament IF și DID

 
Loredana Marinescu

LOREDANA MARINESCU

Secretar responsabil IF

 Daniela Niculescu

 

DANIELA NICULESCU

Secretar Departament ID

 Cornelia Manolache

CORNELIA MANOLACHE

Secretar responsabil ID

Notă:
A  - acreditată

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...