Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Imprimare

Departamentul de Ştiinţe Economice

DECAN al facultăţii : Conf.univ.dr. CARMEN UZLĂU PRODECANI : Conf.univ.dr. IULIAN PANAIT
                        Conf.univ.dr. CEZAR BRAICU

Director de Departament : Conf.univ.dr. CRISTINA BURGHELEA                  Lista cadre didactice       

Director de Departament ID : Lect.dr.ing. EUGEN CORNEL

Contact - FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
 • Afaceri internaţionale
 • Contabilitate şi informatică de gestiune
 • Economia comerţului, turismului şi serviciilor
 • Finanţe şi bănci
 • Management
 • +4 021-323.72.87
 • fse.secretariat @ hyperion.ro

Programe de Studiu (Specializări)
LICENŢĂ MASTERAT

AFACERI INTERNAŢIONALE

ZI, 3 ani (Acreditată),     I.D.: 3 ani (Acreditată)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxe de şcolarizare:
ZI: 2400 Lei
ID: 2400 Lei

Mai multe despre A.I.


CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

ZI, 3 ani (Acreditată),     I.D.: 3 ani (Acreditată)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxe de şcolarizare:
ZI: 2400 Lei
ID: 2400 Lei

Mai multe despre C.I.G.


ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

ZI, 3 ani (Acreditată),     I.D.: 3 ani (Acreditată)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxe de şcolarizare:
ZI: 2500 Lei
ID: 2400 Lei

Mai multe despre E.C.T.S.


FINANŢE ŞI BĂNCI

ZI, 3 ani (Acreditată),     I.D.: 3 ani (Acreditată)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxe de şcolarizare:
ZI: 2400 Lei
ID: 2400 Lei

Mai multe despre F.B.


MANAGEMENT

ZI, 3 ani (Acreditată),     I.D.: 3 ani (Acreditată)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxe de şcolarizare:
ZI: 2500 Lei
ID: 2400 Lei

Mai multe despre MAN

GUVERNANȚĂ ECONOMICĂ EUROPEANĂ

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1500 Lei


LEADERSHIP ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1500 Lei


AUDIT FINANCIAR-CONTABIL ŞI CONSILIERE

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1500 Lei

Master recunoscut de:
Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR)


MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1500 Lei

Mai multe despre Master Ştiinţe Economice


 

 Consiliul facultăţii  - 18 membrii cadre didactice si 5 studenti:

Cadre didactice:

 1. Prof.univ.dr. Gheorghiu Anca
 2. Prof.univ.dr. Purica Ionuț
 3. Prof.univ.dr. Ghizdeanu Ion
 4. Conf.univ.dr. Uzlău Carmen
 5. Conf.univ.dr. Ene Corina
 6. Conf.univ.dr. Panait Iulian
 7. Conf.univ.dr. Burghelea Cristina
 8. Conf.univ.dr. Braicu Cezar
 9. Conf.univ.dr. Voicilas Marius
 10. Lect.univ.dr. Diaconescu Tiberiu
 11. Lect.univ.dr. Iacob Oana
 12. Lect.univ.dr. Marcu Mihaela
 13. Lect.univ.dr. Popa Suzana
 14. Lect.univ.dr. Țăranu Șerban
 15. Lect.univ.dr. Vladuca Laura
 16. Lect.univ.dr. Vuta Mihai
 17. Asistent dr. Belingher Daniel
 18. Asistent Balint Ovidiu

Studenți:

 1. Chirculescu Alexandra Mihaela
 2. Blanaru Gabriela
 3. Melcescu Ștefania Daniela
 4. Stanciu Xenia Melissa
 5. Tudor Rodica

Începând cu 1 Iunie anul curent, înscrierile au loc de Luni până Vineri, între orele 9:00 - 17:00, iar începând din luna Iulie înscrierile au loc și Sâmbătă-Duminică între orele 9:00 - 14:00, la Secretariatul General al Universităţii, Calea Călăraşilor nr. 169, sectorul 3, Bucureşti.

Telefoane: 021-3274464, 021-3274465, 021-3214667. Fax: 021-3216425
E-mail: rectorat @ hyperion . ro

Acte necesare pentru admitere

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

 • Diplomă de bacalaureat, în original + copie simplă (sau adeverinţă de bacalaureat în original);
 • Certificat de naştere (în original + copie simplă);
 • Certificat de căsătorie (în original + copie simplă) pentru candidatele căsătorite;
 • 3 fotografii color tip act de identitate;
 • Copie xerox a actului de identitate cu datele personale şi domiciliul;
 • Adeverinţă medicală;
 • Dosar plic;
 • Taxă de înscriere: 100 Lei.

Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.


Lista cadrelor didactice care predau la Facultatea de Ştiinţe Economice

LUCIAN LIVIU ALBU
Academician
Profesor Universitar Doctor

Specializarea:
Planificare cibernetică
Doctor în economie

ANCA GHEORGHIU
Profesor Universitar Doctor, Inginer

Specializarea: Evaluarea întreprinderii, Econofizică,
Fizică tehnologică

Doctor în management,
Doctor în fizică

ION BĂLĂCEANU
Profesor Universitar Doctor

Specializarea:
Planificare şi cibernetică economică

 

ION GHIZDEANU
Profesor Universitar  Doctor

Specializare:
Management
Doctor în economie

Prof Sorin Briciu

SORIN BRICIU
Profesor Universitar Doctor
Specializarea:
Contabilitate managerială,
Contabilitate şi control de gestiune,
Audit financiar

   CORINA-MARIA ENE
PRORECTOR

Conferenţiar Universitar Doctor
Specializare:
Finanţe-asigurări
Doctor în economie
 

IONUŢ PURICA
Profesor Universitar Doctor Inginer

Specializare: Inginerie energetică
Doctor în economie,
Doctor în inginerie energetică

Conferentiar Carmen Uzlau, decan 

CARMEN UZLĂU
DECAN

Conferenţiar Universitar Doctor

Specializare:
Ştiinţe  juridice - Drept

Doctor în economie
Doctorand în drept

 

ANDA GHEORGHIU
Conferenţiar Universitar Doctor

Specializare:
Finanţe-contabilitate
Doctor în relaţii economice internaţionale

 Mihaela Dimitrescu

 

MIHAELA DIMITRESCU
Conferenţiar  Universitar Doctor

Specializare:
Finanţe-contabilitate

Doctor în economie

 

 

GEORGETA BĂRBULESCU

Profesor emerit,
Conferenţiar Universitar Doctor

Specializare: Chimie, Economie
Doctor în economie

 

DAN MARIUS VOICILAŞ
Conferenţiar Universitar Doctor

Specializare:
Economia produselor alimentare
Doctor în economie

 

CEZAR BRAICU
PRODECAN

Conferenţiar Universitar Doctor

Specializare:
Management şi ingineria sistemelor tehnologice
Doctor în management

 

NICOLAE MIHĂILESCU
Conferenţiar Universitar Doctor

Specializare:
Statistică şi planificare economică
Doctor în economie

 

 

 

CRISTINA BURGHELEA
Conferenţiar Universitar Doctor

Specializare: Relaţii economice internaţionale
Doctor în economie
Doctorand în marketing în agronomie

 

 

MARCU MIHAELA
Lector Universitar Doctor
Specializare: Marketing
Doctor în marketing

 

MARIAN ALEXANDRU
Conferenţiar Universitar Doctor

Specializare: Finanţe
Doctor în finanţe

 

MIHAI VUŢĂ
Lector Universitar Doctor

Specializare:
Finanţe - Contabilitate
Doctor în contabilitate

 

IULIAN PANAIT
PRODECAN

Conferenţiar Universitar Doctor

Specializare:
Bănci şi burse de valori
Doctor în economie

 

CARMEN DOMINTE
Lector Universitar Doctor

Specializare: Limbă literatură română - limbă literatură engleză
Doctor în filologie

 

 

 

 

 

LUMINIŢA BOBOC
Lector Universitar Doctor

Specializare: Geografia turismului
Doctor în geografie

SERBAN ALEXANDRU ŢĂRANU
Lector Universitar Doctor

Specializare: Management
Doctor în management

 

OANA-CAMELIA IACOB
Lector Universitar Doctor
Specializare:
Management, Marketing
Doctor în management

ANDREI MIHAI CRISTEA
Secretar sef Universitate

TIBERIU DIACONESCU
Lector Universitar Doctor

Specializare:
Matematică-informatică
Doctorand în economie

PAULA ANGELA VIDRAŞCU
Asistent

Specializare: Economia comerţului, turismului şi serviciilor

 

Daniel Belingher
Asistent
Specializare:
Teoria crizelor, Politicile macroeconomice și modelarea cantitativă


 

ANTONIU OVIDIU BALINT
Asistent

Specializare:
Management, leadership şi MRU

 


Notă:
A  - acreditată


Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...