Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Facultatea - Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

DECAN : Conf.univ.dr.ing. EUGENIE POSDĂRĂSCU

                  PRODECANI :

Conf.univ.dr. ADRIAN BETERINGHE
Lect.univ.dr.ing. DAN-ȘTEFAN GOGONCEA
Lect.univ.dr.ing. EUGEN CORNEL

Contact - FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

 • Automatică şi Informatică Aplicată
 • Fizică, Informatică
 • +4 031-432.89.94
 • sei.secretariat @ hyperion.ro

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE INGINEREŞTI

 DIRECTOR DEPARTAMENT: Lect.univ.dr.ing. ADRIAN COSTESCU

Programe de Studiu (Specializări)
LICENŢĂ MASTERAT

AUTOMATICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ

ZI, 4 ANI (Acreditată)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxe de şcolarizare: 2900 Lei (anul I, 2018-2019)

Mai multe despre Automatică

MANAGEMENTUL PROIECTELOR
TEHNICE ŞI TEHNOLOGICE

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1600 Lei

Mai multe despre Master-Automatică

PLATA RATELOR TAXEI DE ȘCOLARIZARE

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE EXACTE

 DIRECTOR DEPARTAMENT: Conf.univ.dr. NECULAI CHIFAN

Programe de Studiu (Specializări)
LICENŢĂ MASTERAT

INFORMATICĂ

ZI, 3 ANI (Acreditată)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxe de şcolarizare:
3300 Lei (anul I, 2018-2019)
3000 Lei (anul II și III, 2018-2019)

Mai multe despre Informatică

FIZICĂ

ZI, 3 ANI (Acreditată)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxe de şcolarizare: 2000 Lei

Mai multe despre Fizică


FIZICA MATERIALELOR ŞI APLICAŢII

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1200 Lei

Mai multe despre Master-Fizică

PLATA RATELOR TAXEI DE ȘCOLARIZARE

Începând cu 1 Iunie anul curent, înscrierile au loc de Luni până Vineri, între orele 9:00 - 17:00, iar începând din luna Iulie înscrierile au loc și Sâmbătă-Duminică între orele 9:00 - 14:00, la Secretariatul General al Universităţii, Calea Călăraşilor nr. 169, sectorul 3, Bucureşti.

Telefoane: 021-3274464, 021-3274465, 021-3214667. Fax: 021-3216425
E-mail: rectorat @ hyperion . ro

Acte necesare pentru admitere

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:

 • Diplomă de bacalaureat, în original + copie simplă (sau adeverinţă de bacalaureat în original);
 • Certificat de naştere (în original + copie simplă);
 • Certificat de căsătorie (în original + copie simplă) pentru candidatele căsătorite;
 • 3 fotografii color tip act de identitate;
 • Copie xerox a actului de identitate cu datele personale şi domiciliul;
 • Adeverinţă medicală;
 • Dosar plic;
 • Taxă de înscriere: 100 Lei.
 

Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

CONDUCEREA FACULTĂŢII

1. Conf.univ.dr.ing. Posdărăscu Eugenie, DECAN
2. Conf.univ.dr. Adrian Beteringhe, PRODECAN
3. Lect.univ.dr.ing. Gogoncea Dan-Ștefan, PRODECAN
4. Lect.univ.dr.ing. Cornel C-tin Eugen, PRODECAN
5. Conf.univ.dr. Chifan Niculai, DIRECTOR DE DEPARTAMENT ȘTIINȚE EXACTE
6. Lect.univ.dr.ing. Costescu Adrian, DIRECTOR DE DEPARTAMENT ȘTIINȚE INGINEREȘTI

CONSILIUL FACULTĂŢII CONSILIUL DEPARTAMENTULUI DE ȘTIINȚE EXACTE CONSILIUL DEPARTAMENTULUI DE ȘTIINȚE INGINEREȘTI
1. Prof.univ.dr. Spânulescu Sever Irin
2. Prof.univ.dr. Pavelescu Emil
3. Conf.univ.dr. Eugenie Posdărăscu
4. Conf.univ.dr. Chifan Neculai
5. Conf.univ.dr. Beteringhe Adrian
6. Conf.univ.dr. Miclea Florin
7. Conf.univ.dr. Baicu Floarea
8. Conf.univ.dr. Călin Oana Andreea
9. Lector univ.dr. Mihăilescu Mădălina
10. Lector univ.dr. Cornel C-tin Eugen
11. Lector univ.dr. Costescu Adrian
12. Lector univ.dr. Șerban Raul
13. Lector univ.dr. Popa Mihaela
14. Lector univ.dr. Gogoncea Dan Ștefan
15. Lector univ.dr. Șerbănescu Liviu
16. Asistent univ.dr. Plăvițu Anca Ileana
17. Stud. Anghel Florin Bogdan
18. Stud. Clonțea Răzvan-Cosmin
19. Stud. Beța Gabriela
20. Stud. Puiu Cristian Vasile
21. Stud. Sebe Dorel
22. Masterand Stanciu Nicoleta

1. Conf. univ. dr. Chifan Neculai
2. Conf. univ. dr. Baicu Floarea
3. Lect. univ. dr. Mihăilescu Mădălina
4. Lect. univ. dr. Șerbănescu Liviu
5. Student Covaci Andrei
6. Student Tudor Mihai Cristian

1. Prof. univ. dr. Sever Spanulescu
2. Conf. univ. dr. Eugenie Posdarascu
3. Lect. univ. dr. Eugen Cornel
4. Lect. univ. dr. Adrian Costescu
5. Lect. univ. dr. Gogoncea Dan Ştefan
6. Student Mihai Florea
7. Student Veronica Vasile

 


Notă:

A  - acreditată


 

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...