Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Facultatea - Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii

DECAN al facultăţii : Conf.univ.dr. SANDRA ISTRATE                             Lista cadrelor didactice

PRODECAN : Lect.univ.dr. IOANA ALEXE                                              Consiliul Facultății SSUN - Hyperion


Departamentul de Ştiinţe Sociale şi ale Naturii

Director de Departament : Prof.univ.dr. BAHRIN DOREL
  • Specializări:
  • ŞTIINŢE POLITICE
  • ISTORIE
  • GEOGRAFIE

Departamentul de Litere şi Limbi Străine

Director de Departament : Lect.univ.dr. ANDREEA SION
  • Specializări:
  • Limba şi Literatura ROMÂNĂ - O Limbă şi Literatură Modernă
    (ENGLEZĂ, FRANCEZĂ, JAPONEZĂ)

Cadre didactice care predau în cadrul facultăţii

1. Conf.univ.dr. SANDRA ISTRATE Filologie , DECAN
2. Prof.univ.dr. Chiriac Mircea Dănuţ Istoria Integrării Europene şi Introducere în istoria universală a sec. XX
3. Prof.univ.dr. Păun Ştefan Istoria României în sec. XX
4. Prof.univ.dr. Bahrin Dorel Ştiinţe Politice (director)
5. Prof.univ.dr. Moise Leonida Ştiinţe Politice
6. Prof.univ.dr. Giurcă Ion Societatea şi armata română în perioada 1900-1920 şi Războiul Rece - confruntări politice, ideologice şi militare
7. Prof.univ.dr. Popescu Gheorghe Geologie şi Cuaternar
9. Prof.univ.dr.doc. Gâştescu Petre Hidrologie
11. Prof. univ.dr. Jianu Magda Filologie
12. Conf.univ.dr. Pungă Doina Istoria şi teoria artei şi Introducere în muzeologie
13. Conf.univ.dr. Bara Mariana Filologie
14. Conf.univ.dr. Donea Dorina Filologie
15. Lect.univ.dr. Irina Lazăr Geografie
16. Lect.univ.dr. Iancu Alice Doctrine şi partide politice moderne şi Societate civilă şi democratizare
17. Lect.univ.dr. Alexe Ioana Valeria Ştiinţe Politice
18. Lect.univ.dr. Grecu Florin Ştiinţe Politice
19. Lect.univ.dr. Irina Ioniță Ştiinţe Politice
20. Lect.univ.dr. Cojocaru Dumitru Introducere în istoria medievală universală ; Introducere în istoria medievală a României şi Introducere în istoria Bizanţului
21. Lect.univ.dr. Tatomir Renata Introducere în istoria antică universală; Introducere în arheologie; Introducere în egiptologie
22. Lect.univ.dr. Boboc Luminiţa Geografia turismului şi Geografie socială
23. Conf.univ.dr. Toma Elena Geografie regională şi Demografie
24. Lect.univ.dr. Samoilă Eduardt Geopolitica Dunării în relaţiile internaţionale  
25. Lect.univ.dr. Căpăţână Claudia Geografia mediului şi Biogeografie
26. Conf.univ.dr. Manolache Elena Utilizarea terenurilor şi Geografia spaţiului geografic
27. Lect.univ.dr. Dominte Carmen Filologie
28. Lect.univ.dr. Perţa Cosmin Filologie
29. Conf.univ.dr. Popescu Cristian Filologie
30. Lect.univ.dr. Simion Doina Ştiinţe ale educaţiei
31. Lect.univ.dr. Sion Andreea Filologie
32. Lect.univ.dr. Sîrbu Otilia Filologie
33. Lect.univ.drd. Mureşanu Ştefan Filologie
34. Asis.univ.dr. Daniel Vârdol Geografie
35. Asis.univ.dr. Moise Andrei Ştiinţe Politice
36. Asis.univ.dr. Obreja Monica Ştiinţe Politice

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...